JAKOB RUBIN

Bagdad

Spørsmålet er: Kom krigserklæringen på denne kalde vinternatten i Bagdad? Iraks ledere mente ikke det.

Colin Powell bevisførsel i FN ble kategorisk avvist og beskyldt for å være dårlig håndverk.

«Amerikansk show»

— Et typisk amerikansk show med stunts og spesielle effekter, sa general Amir Al-Saadi på et tettpakket pressemøte.

Beskyldningene om at Irak bevisst har gjort alt for å omgå kravene i FNs resolusjon 1441, var «falske og fabrikkerte til formålet».

— Det klare mål bak Powells presentasjon i FN er å overbevise verden om å gå i krig mot Irak uten rettslig, moralsk eller politisk motiv, sa generalen.

Han slo fast at våpeninspektørene har foretatt 575 inspeksjoner på 321 lokaliteter uten å finne noe.

Med den entydige avvisningen tyder intet på at Irak endrer strategi, tross de kraftige oppfordringer fra organisasjoner, politikere og regjeringsledere verden over om å være mer samarbeidsvillige for å unngå krig.

«Lett å lage»

Colin Powells konkrete bevismateriale i form av båndopptak kunne lages med billig teknisk utstyr, sa generalen. Med hensyn til satellittbilder av offentlige anlegg som gjemte våpen, henviste han til at mange av de omtalte stedene var blitt besøkt av våpeninspektørene uten resultat.

— USA kan ikke fremlegge beviser av den enkle grunn at vi ikke har noe å skjule, sa han.

Irakere på gaten i Bagdad vil ikke uttale seg. Ingen vil si noe og slett ikke til en fremmed. Det kan være farlig, eller mer enn det, som en ung ingeniør forklarte det.

OPPLÆRING: Medlemmer av Irak styrende parti Baath var i går samlet til militær opplæring av en irakisk offiser i Bagdad.Saddam Husseins rådgiver kalte i går beskyldningene om at Irak bevisst har gjort alt for å omgå kravene i FNs resolusjon 1441, «falske og fabrikkerte til formålet.»

FOTO: FALEH KHEIBER, REUTERS