De amerikanske styrkene var så ivrige etter å opprette en godt beskyttet leir sør for Bagdad etter invasjonen i 2003 at de satte hensynet til Babylons uerstattelige historiske verdier kom i annen rekke.

Raserte

I en ny rapport fra FNs kulturorganisasjon UNESCO heter det at invasjonsstyrkene kjørte sitt tunge materiell over hellige veier. Bulldosere jevnet bakken uten hensyn til hva som måtte gjemme seg under og det ble gravd kanaler gjennom et av verdens best kjente arkeologiske områder.

«Bruken av Babylon var et alvorlig overgrep på dette internasjonalt kjente arkeologiske området,» konkluderte den utførlige rapporten som det har tatt flere år å utarbeide.

Gravde skyttergraver

Allerede i 2004, da amerikanske styrker hadde forlatt basen 90 kilometer sør for den irakiske hovedstaden, fastslo sjefen for British Museums midtøstenavdeling, John Curtis, at det var forårsaket betydelige skader.

Som eksempel pekte den anerkjente arkeologen på at militære kjøretøy hadde knust fliser som var 2600 år gamle. Samtidig var det gravd mer enn 12 skyttergraver i historiske områder.

Bulldoserne hadde dessuten ødelagt områder som arkeologene ønsket å utforske de neste årene. Utgravningene av Babylon har ligget stille i flere tiår.

«Føy til denne listen alle de skader som ble forvoldt på ni av de berømte dragefigurene i Ishtar-porten fordi soldatene forsøkte å fjerne kaklene fra muren,» het det i en av John Curtis foreløpige rapporter.

«Ingen kommentar»

Nå påpeker Curtis at området også var utsatt for alvorlige plyndringer mens amerikanerne hadde kontroll. «Det er virkelig forvoldt omfattende skader,» konkluderer den britiske eksperten, som samtidig påpeker at det er altfor tidlig å gi noe overslag over hvor mye det vil koste å restaurere og beskytte området.

Se bilder og illustrasjoner av Babylon

Det amerikanske forsvaret har ikke ønsket å kommentere den nye rapporten fra UNESCO. Talsmenn for hovedkvarteret i Pentagon har aldri gitt noen forklaring på hvorfor man valgte det historiske området til en militærleir.

Etter at leiren ble forlatt kom enkelte innrømmelser av at valget hadde vært uheldig og at det historiske området var påført skader. Det skjedde imidlertid med et tillegg om at plyndringene ville været langt mer omfattende hvis soldatene ikke hadde vært der.

Saddam raserte

Andre eksperter har fremhevet at invasjonen var en hjelpende hånd for arkeologene, fordi den satte en stopper for gjenoppbyggingen som var innledet av Saddam Hussein. Diktatoren hadde laget en utfluktsplass, bygd restauranter og inngravert sitt navn i flere av ruinene.

Etter invasjonen var det ikke bare Bagdads historiske museum som ble rasert av plyndringene. Babylon var også et yndet mål for røvere og tyver. Utbyttet har de siste årene funnet veien til markedet for antikviteter, som blomstret opp etter den USA-invasjonen.

I rapporten fra UNESCO blir det understreket at skadene på Babylon ikke startet med invasjonen i mars 2003 og at de heller ikke stoppet da soldatene forlot området etter 21 måneder.

Også sivile

De amerikanske soldatene bemannet basen til september 2003, hvoretter den ble overtatt av polske tropper. Det later til at det i like stor grad var kontraktansatte sivile som har ansvar for overgrepene på området. I rapporten pekes det på det amerikanske selskapet KBR, som blir beskyldt for å ha gravd, skåret og skrapet seg gjennom store deler av Babylon. KBR ønsker ikke å ta stilling til rapporten før man har lest den. Denne bemerkningen følges opp med velkjente forsikringer om at KBR er fast bestemt på å gi soldatene best service.

Da militærbasen ble anlagt, jevnet bulldosere et større område for å anlegge landingsplass for helikoptre. Det ble også konstruert veier og parkeringsplasser. Det kan imidlertid ikke forklare at flere av de drageliknende slangene som prydet mange bygninger, er knust.

Fra Nebukadnesars tid

Det er heller ikke noen logisk forklaring på at stålrør ble boret inn i vegger som er flere tusen år gamle. Mange av dem har inskripsjoner fra Kong Nebukadnesars tid. Han regjerte mellom 604 og 562 f.K. og tillegges æren for konstruksjonen av byens hengende hager. UNESCO arbeider for å få Babylon utpekt som et av jordens historiske skattkamre eller såkalt World Heritage Site. FN-organisasjonen har tidligere avvist å sette byen på denne listen fordi rekonstruksjonene, som ble gjennomført under Husseins regime, hadde forvansket de originale ruinene.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

SER PÅ SKADENE: En delegasjon fra verdens oldtidsminnefond har nylig vært i Babylon for å se på skadene amerikanske soldater og sivile har påført byen.
ARKEOLOGISK GULLGRUVE: Babylon er en av klodens viktigste arkeologiske områder.