Det skal være første gang leger har brukt genetisk manipulering for å fjerne en form for Alzheimers sykdom fra en familiegren, sier leger som bidro til fødselen, i en reportasje i avisen The Washington Post.

Uten fjerning av genet ville den nyfødte hatt 50 prosent risiko for å bli senil allerede 40 år gammel. Noen hyller det medisinske resultatet som en kjærlighetshandling overfor den berørte familien, mens andre kritiserer den for å være enda et skritt mot menneskelig perfeksjon.

Noen setter store spørsmålstegn ved å la en kvinne bli gravid og føde når hun selv om knappe ti år ikke vil kunne gjenkjenne datteren. Familien lider av en sjelden form for Alzheimer med en genvariant kalt V717L. Sykdommen fører til utvikling av Alzheimer og alvorlig tap av hukommelse i løpet av fjerde tiår av livet.

Kvinnens 38 år gamle søster er allerede sterkt rammet av sykdommen, og en 35 år gammel bror viser klare tegn til sykdom. Faren døde 42 år gammel, åpenbart av samme sykdom, og tester viser at kvinnen har samme DNA-variant. (NTB)