Gutten ble kjent som Baby 81 etter flodbølgene ettersom han var den 81. pasienten som ble brakt til sykehuset Kalmunai på østkysten av Sri Lanka. Babyen fikk enorm medieomtale etter katastrofen, og svært mange familier hevdet gutten var deres. Minst ni andre par hevdet å være guttens foreldre.

Nå har imidlertid DNA-prøver vist at frisøren Murugupillai Jeyarajah og hans kone Jenita er de rettmessige foreldrene til Baby 81, som i virkeligheten heter Abilash.

Gutten skal etter planen bli levert tilbake til foreldrene onsdag.