Kirkedepartementet har gitt Baasland en årslønn på over 800.000 kroner, inkludert et reisestipend, for å studere og undervise ved universitetet som en del av hans nye jobb som seniorrådgiver i departementet.

Men omstendighetene rundt hans avgang som biskop har ført til at universitetet sør for Cape Town ikke ønsker Baasland tilbake, skriver Dagbladet.

– Vi er klar over at det ikke er reist sak mot dr. Baasland, men i lys av de uheldige omstendigheter har universitetet bestemt seg for å ikke invitere dr. Baasland tilbake til Sør-Afrika for å fortsette sine studier på det nåværende tidspunkt, sier kommunikasjonssjef Mohammed Shaikh.

Eksbiskop Baasland er internasjonalt anerkjent som forsker på Det nye testamente og har tidligere både studert og undervist ved universitetet.

Ekspedisjonssjef i Kultur— og kirkedepartementet, Ingrid Vad Nilsen, sier at situasjonen ikke vil ha noe å si for arbeidsforholdet til Baasland.

Hansen, Alf Ove