I et notat fra 2008 viser den amerikanske ambassaden til at det hersket sterk uenighet i den tyske regjeringen om hva slags forhold man skulle ha til Russland.

I notatet fra den amerikanske ambassaden blir det spekulert i om det hersket uenighet mellom den daværende tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier og Tysklands forbundskansler Angela Merkel om dialog med Moskva, skriver Aftenposten.no.

Det vises til at den daværende tyske utenriksministeren var den første vestlige politikeren som ble innvilget audiens hos Russlands da nyvalgte president Dmitrij Medvedev.

Man fryktet at det tyske utenriksdepartementet ville fortsete en «lite fruktbar brobygging» med russerne. Blant punktene man fryktet tysk alenegang på var Natos rakettforsvar og nedrustning.

Alliert Av dokumentet går det frem at amerikanerne så på Norge som en alliert som kunne demme opp for en mulig tysk tilnærming.

«Vi bør legge press på Canada, EU, Japan, men også nøkkelallierte som Norge og Tyrkia for å gjøre det helt klart at tysk alenegang vil sette det transatlantiske samholdet i fare».

Det har ikke lykkes Aftenposten.no å få en kommentar fra Utenriksdepartementet.

Enige To år senere ble man på et toppmøte mellom Nato og Russland enige om å inkludere naboen i øst i rakettforsvaret.

— President Dmitrij Medvedev var veldig tydelig på at han ønsket et samarbeid om et rakettskjold, sa statsminister Jens Stoltenberg rett etter at møtet var ferdig, ifølge NTB.