205 personer er bekreftet omkommet i en gruveulykkei Tyrkia. 93 av gruvearbeiderne er reddet ut, ifølge myndighetene. Over 80 av dem er skadet, flere alvorlig.

Kullgruven ved Soma i Manisa, vest i Tyrkia, ble rammet av en eksplosjon i 14.30-tiden tirsdag norsk tid.Eksplosjonen førte til en brann som fylte gruvegangene med røyk.

Totalt787 arbeidere var i kullgruven da eksplosjonen skjedde. 363 skal være gjort rede for, men det er ikke bekreftet om dette inkluderer de døde.

Flere hundre gruvearbeidere skal fortsatt være fanget i gruvegangene, anslagene varierer fra over 200 til over 400 arbeidere. De befinner seg trolig to kilometer under bakken og fire kilometer fra nærmeste utgang.

szc2e391.jpg
SCANPIX