Ekstrautgaven blir distribuert til utvalgte salgssteder i Bergen.

De som kjøper den ordinære utgaven av Bergens Tidende får ekstrautgaven i tillegg.