Brussel-korrespondent Eystein Røssum og fotograf Gorm K. Gaare var på vei med tog fra Minsk til Vilnius, etter å ha dekket valgets dramatiske etterspill for BT. Men da toget nådde grensen, var det stopp.

– Inn i kupeen kom en stor gruppe grensevakter og tollere. De sjekket passene, og da de skjønte at vi var journalister ville de se all bagasjen, sier Røssum.

Konfiskerte mapper

Han hadde flere mapper med dokumenter og klipp fra utenlandske aviser. Men det var særlig løpesedlene fra opposisjonelle aktivister vaktene interesserte seg for.

– De ble voldsomt ivrige, og spurte oss ut om hvordan vi hadde fått tak i det. De beslagla to mapper med dokumenter. I vesken hadde jeg telefonnumre til kontakter i opposisjonen. Jeg er veldig glad for at de ikke kom så langt at de fikk tak i den, sier Røssum.

I samme kupé satt engelske journalister som hadde timevis med lydbåndopptak i bagasjen. Også de fikk konfiskert en del papirer, men slapp unna med det mest sensitive materialet.

Toget – med journalistene om bord – fikk fortsette da konduktøren begynte å klage over forsinkelsen.

– Jeg tror neppe de var ute etter oss spesielt. Sannsynligvis har de fått beskjed om å sjekke utlendinger, og spesielt journalister. Ut over dette har vi ikke hatt spesielle vanskeligheter med å jobbe i Hviterussland, bortsett fra at det selvsagt er tøft når kolleger og folk rundt oss blir arrestert. Også tolken vår ble arrestert på Oktoberplassen, sier Røssum.

Han har inntrykk av at myndighetene er strengere mot journalister fra nabolandene, enn mot vestlige. Flere øst-europeiske journalister er arrestert de siste dagene.