Venezia: Under stadig sterkere politisk press er BP i gang med å bygge en enorm trakt som skal stanse oljelekkasjen i Mexicogolfen.

Trakten er en 98 tonn tung metallboks som ligner en primitiv rakett. Den skal senkes ned til havbunnen. Øverst er det hull der man håper å pumpe olje fra lekkasjen til et skip på overflaten.

I teorien skal systemet samle opp 85 prosent av oljen som lekker ut på havbunnen. Men BP gjorde det klart at det dreier seg om en operasjon som aldri er foretatt på 1500 meters dyp før, og de vil ikke garantere at det fungerer.

BP vet nøyaktig hvor de tre lekkasjene er, men det er en stor utfordring å stanse dem på så stort dyp, i mørke og på en bløt havbunn.

Om forsøket på å tette lekkasjen ikke fungerer, må det bores en ny avlastningsbrønn. BP startet boringen av denne brønnen mandag, men det kan ta flere måneder å gjøre den ferdig.

Dårlig vær

På grunn av uvær med høye bølger og kraftig vind har nesten alt arbeid med å få kontroll over oljen og hindre den i å nå land, vært hemmet de siste dagene.

Fly og båter som skulle slippe kjemikalier på oljen, og skip som skulle legge ut lenser, måtte holde seg på bakken eller i havn.

Men en hær av 2500 personer og 200 båter utnyttet bedre vær mandag til å legge ut mange kilometer lenser. I tillegg fortsatte opplæringen av hundrevis av fiskere som er rekruttert til å hjelpe til.

Lysningen i været varer imidlertid bare til tirsdag, da det igjen er varslet pålandsvind som ubønnhørlig vil føre det gigantiske oljeflaket mot den sårbare kysten av Louisiana, Mississippi og Alabama.

Noen steder har et tynnere oljelag skylt i land, og i Gulfport i Mississippi er lukten av olje allerede påtrengende. Det er funnet døde skilpadder langs kysten.

PR-katastrofe

Det enorme utslippet er blitt en PR-katastrofe for det britiske oljeselskapet, som bare i de siste fem årene er ansvarlig for to andre betydelige oljeulykker i USA, en eksplosjon og brann på et raffineri i Texas og et utslipp i Alaska.

President Barack Obama og myndighetene i Louisiana har lagt et tungt press på selskapet og gjort det klart at det er ansvarlig både for oppryddingen og for erstatninger til fiskerne og andre som rammes.

Verdien av BP-aksjene falt videre mandag som følge av frykt for at mengden olje som går tapt, er større enn ventet. Markedet frykter også at opprydningskostnadene blir mye høyere enn opprinnelige anslått.

BP har ikke gått ut med noe anslag, men ifølge eksperter kan kostnadene av oppryddingsarbeidet komme opp i flere milliarder dollar.

Det amerikanske justisdepartementet deltar i granskingen av hva som gikk galt da oljeriggen havarerte.

— Vi er med på den pågående overvåkingen og undersøkelsene sammen med direktoratet for nasjonal sikkerhet (DHS), sier justisminister Eric Holder.

Men hvis jeg har valget mellom 100 millioner dollar og det jeg ser i Mexicogolfen, vil jeg heller fundere på andre måter å tjene 100 millioner på

Schwarzenegger snur

Som en direkte følge av utslippet snudde guvernør Arnold Schwarzenegger og gjorde det klart at han likevel ikke vil åpne for oljeboring utenfor kysten av California.

Han hadde håpet at oljeboringen skulle innbringe 100 millioner dollar som kunne bidra til å tette det enorme budsjettunderskuddet i den konkurstruede delstaten.

Men på en pressekonferanse mandag sa han at han har endret oppfatning etter ulykken med Deepwater Horizon og at han ikke lenger mener at det er verdt risikoen.

— Det er klart at vi må skaffe de 100 millionene. Men hvis jeg har valget mellom 100 millioner dollar og det jeg ser i Mexicogolfen, vil jeg heller fundere på andre måter å tjene 100 millioner på, sa han.

FORELØPIG er lenser det beste BP kan by på i kampen mot oljeforurensningen.
CARLOS BARRIA