Fondet skal bidra til å gjenopprette, forbedre og beskytte dyrelivet langs kysten av Louisiana, Mississippi, Alabama og Florida, opplyser selskapet.

Oljeselskapet sier det på det nåværende tidspunkt er umulig å anslå hvor mange penger som vil kunne bli satt av til fondet.

— Vi mener disse pengene vil ha en betydelig positiv innvirkning på miljøet i regionen, sier BP-sjef Tony Hayward.

— BP forplikter seg til å beskytte økosystemene og dyrelivet langs Golfkysten, sier Hayward videre.

Det britiske oljeselskapet har samlet inn 22.692 fat olje siden det i helgen lyktes å få en plassere hette over stedet der oljen flommer ut i havet på 1.500 meters dyp.

John Hofmeister, tidligere sjef for Shell i USA og forfatter av boka «Why We Hate The Oil Companies», sier BPs kunngjøring er på sin plass.

— Det er et svært lite beløp sett i forhold til BPs totale daglige produksjon. Men det er symbolsk å gjøre under disse omstendighetene, sier Hofmeister.