JAN TYSTAD Statsminister Blair lovet etter at Hutton-rapporten forelå at «vi skal sikre BBCs uavhengighet» — mens kulturminister Tessa Jowell kom med en dårlig skjult trussel. Hun sa at lisensavgiften skal fortsette til 2006, da BBCs charter (stiftelsesbrev) skal revideres:

— Da må vi se meget nøye på lisensavgiften.

I dag er avgiften den viktigste inntektskilden, med 32,5 milliarder kroner i årlig inntekt. Hvis den fjernes må pengene skaffes ved reklame, aksjesalg, sponsortiltak eller liknende, som kan føre til press fra næringsliv og aksjeeiere.

Det vil bli et stort paradoks hvis det blir det britiske arbeiderparti, Labour som privatiserer BBC. Den ultrakonservative Margaret Thatcher drømte om å gjøre det, men torde ikke.

Mobbing

Greg Dyke har vært en meget populær sjef i BBC-institusjonen i fire år. Han har oppmuntret medarbeiderne til å yte sitt beste og han var dus med alle. De kommer til å savne ham, men Blair-regjeringen gleder seg.

I flere år har Tony Blair og hans pressesjef Alastair Campbell drevet ren mobbing av BBC-ledelsen for å få mindre kritikk og mer ros av institusjonen, men det er ikke første gang noe slikt har skjedd. Harold Wilson klarte å presse ut Hugh Greene i 1969, Margaret Thatcher fikk fjernet Alastair Milne i 1987, fordi hun hatet BBCs dekning av Falklandskrigen og skytingen av ubevæpnete IRA-medlemmer i Gibraltar.

Greg Dyke lar seg ikke skremme av Blair-regjeringen. I helgen offentliggjorde han et brev til statsminister Tony Blair, hvor han anklager statsministeren og Alastair Campbell for å «mobbe BBC». Han forteller at de under hele Irak-krigen forsøkte å påvirke BBC til å sende færre reportasjer fra den andre siden. De forsøkte å tvinge Greg Dyke til å trekke den utmerkete krigsreporten Rageh Omaaar ut av Bagdad, men lyktes ikke - noe seere i mange land hadde glede av. Han var en av de beste journalistene der.

Dyke kunne fortelle at Campbell uke etter uke sendte kritiske brev til nyhetsredaktør Richard Sambrook. «Dette er et klassisk eksempel på at statsministerens kontor i Downing Street 10 forsøkte å skremme BBC», ifølge Dyke.

Advarsel

BBC har en lang tradisjon i god journalistikk og har knyttet til seg en rekke uredde og pågående journalister. Hver morgen lytter millioner av briter til «Today» på radio 4. Det var i dette programmet Andrew Gilligan kom med sin uheldige påstand om at regjeringen løy. Han hevdet at statsministerens kontor hadde «spritet opp» en etterretningsrapport. Det var riktig at Campbell forsterket uttrykkene i rapporten, men Gilligan la til at statsministeren visste at påstanden om Saddam Hussein kunne angripe «i løpet av 45 minutter» var gal, med andre ord at Blair og hans medarbeidere løy. BBC ba seinere om unnskyldning, men da var hjulene i gang. Lord Hutton var utpekt og skrev sin rapport, som ensidig angrep BBC

En av dem som arbeidet i «Today» i mange år, var Sue MacGregor. Hun skrev i Daily Mail i går: «Today-programmet har alltid irritert hver eneste regjering, uansett politisk farge. Det er en god ting. Jeg håper programmet vil fortsette slik».

Hun slår fast at takket være lisensavgiften er BBC eid av alle briter. Det er dette som sikrer institusjonens uavhengighet. Regjeringene har ingen rett til å dirigere BBC.

Hva nå?

Den avsatte BBC-sjefen Greg Dyke har antydet at han vil la en gruppe mediejurister vurdere om Lord Huttons ensidige kritikk av BBC-journalister og ledere er forenlig med pressefrihet og demokrati. Britene er for eksempel bundet av prinsippene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon hvor trykke- og talefrihet slås fast.

Lord Hutton er en tradisjonell dommer fra Nord-Irland som er vant til at staten har stor makt på grunn av mange år med terrorisme. Hutton er ingen medie-ekspert og det skal bli interessant å se konklusjonen, hvis hans rapport blir satt under lupen av mediespesialister.

PRESSER BBC: Statsminister Tony Blair.

ARKIVFOTO: PETER MACDIARMID, REUTERS