Når iranerne i disse dager går ut i gatene i Teheran for å demonstrere, er kritikken ikke bare rettet mot den gjenvalgte president Mahmoud Ahmadinejad. Demonstrasjonene, der Ahmadinejad blir utpekt som diktator, er også rettet mot landets øverste religiøse leder, ayatolla Ali Khamenei, noe som tidligere har vært ganske uhørt.

Hans egen skyld

Men det er Khameneis egen skyld at det religiøse systemet blir trukket inn i massedemonstrasjonene, sier eksperter. En viktig forskjell på den tidligere øverste religiøse leder, ayatolla Khomeini, og den nåværende, ayatolla Ali Khamenei, er hvordan de har involvert seg i landets politiske liv.

Hvem er ayatolla Ali Khamenei

Selv om det er den øverste religiøse lederen som ubetinget bestemmer Irans politiske kurs, skapte ayatolla Khomeini seg en plattform der han var hevet over de ulike politiske gruppene. Den nåværende ayatollaen har derimot ikke lagt skjul på at Mahmoud Ahmadinejad er hans mann . Det skaper problemer for Khamenei og det religiøse systemet, hevder David Menashri, Iran-ekspert i Dayan-senteret i Israel.

– Ettersom Khamenei har støttet Ahmadinejad, kan han ikke fungere som en nøytral megler som kan kalle partene til ro eller få stoppet demonstrantene. Khamenei og dermed det religiøse systemet er så nært forbundet med Ahmadinejad at når demonstrantene kaller Ahmadinejad for diktator, kaller de også Khamenei for diktator. Det er svært ødeleggende for det islamske systemet, sier David Menashri.

Uvanlig appell

Tirsdag kom Khamenei med en høyst uvanlig appell, der han oppfordret folk til å tro på systemet – på tross av uenighetene om valget. Ifølge statseide Press TV sa han at «noen mennesker er mot foreningen av den iranske nasjon og solidariteten med det islamske systemet.» Noen observatører karakteriserer det som en litt desperat uttalelse, men Khameneis problem er også at han ikke har samme autoritet og karisma som Khomeini hadde. Khamenei har nå sittet i stillingen i ca. 20 år og har manifestert sin posisjon, men det har alltid vært diskusjon om han på grunn av sin manglende religiøse bakgrunn var den rette til posten. Da Khomeinis etterfølger skulle finnes, var ikke Khamenei den best utdannede, men som Khomeinis elev falt valget på ham.

Les om Khomeinis islamske revolusjon

Kritikk fra storayatolla

Storayatolla Hossein Ali Montazeri, som var en av de opplagte etterfølgerne til Khomeini, har sagt at «intet sunt sinn» vil godta disse valgresultatene, og at en regjering som er basert på å blande seg i folkets stemmer, ikke har noen politisk eller religiøs legitimitet. Nettopp fordi Khamenei står så nær Ahmadinejad er denne beskjeden også til ham, lyder vurderingene.

Selv om demonstrasjonene fortsetter er det tvilsomt om det kan skape uro rundt prestestyret og utgjøre en reell trussel mot ayatolla Khamenei. Den øverste religiøse lederen har stadig en sterk posisjon, han står over Vokternes råd, og det er formelt han som har kommandoen over den mektige Revolusjonsgarden, og han vil ikke være redd for å bruke sin makt, tror journalist og forfatter Con Coughlin, forfatter av flere bøker om Midtøsten og Iran. Selv om ayatolla Ali Khamenei har beordret Vokternes råd til å foreta en omtelling av noen av de avgitte stemmene, er det ikke ensbetydende med at Khamenei er blitt myk, det er derimot bare et skritt for å få kontroll over den opprørte befolkningen.

Tar kampen

Revolusjonsgarden, som er landets viktigste militærstyrke og vesentlig bedre utstyrt enn den alminnelige hæren, har allerede tatt kampen opp med internettbrukere og bedt bloggere om å fjerne alt materiale som «skaper spenninger» eller være innstilt på å bli rettsforfulgt.

Coughlin sammenligner den nåværende situasjonen med hvordan det iranske styret tidligere har oppløst demonstrasjoner mot styret . Sommeren 2003 protesterte f.eks. unge i gatene og krevde reformer, men ble raskt slått ned av regjeringsstøtter og Revolusjonsgarden, som bl.a. brøt seg inn på studentenes sovesaler og kastet kjente demonstranter ut av vinduet.

"Skyt"

«Hr. Mousavis støtter kan vente samme behandling hvis de fortsetter sin kampanje og utfordrer regimets autoritet. Det er rapportert at Irans sikkerhetsstyrker har fått ordre om å skyte hvis protestene kommer ut av kontroll, og vokterne av Khomeinis revolusjon vil ikke nøle med å bruke dødelig styrke, hvis de føler at regimets overlevelse er truet,» skriver Con Coughlin i en kommentar i den britiske avisen Daily Telegraph.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

SJEFEN: Ayatolla Khamenei er fremdeles Irans ubestridte sjef.
REUTERS/SCANPIX
AYATOLLAENE: Under en demonstrasjon i Teheran bar regimetro plakater med ayatolla Khomeini (til h.) og nåværende ayatolla Ali Khamenei.
ET SJELDENT BILDE: Dette bildet er fra en demonstrasjon i Teheran onsdag. Det er kommet ut av Iran til tross for regimets forsøk på å stanse all informasjonsflyt. Og det viser at det fremdeles er optimisme.
STR