Idéen om at menneskene i det 12. århundret så en meteor som lagde et krater 10 ganger større en meteorkrateret nord i Arizona har vært populær siden den ble fremmet for 25 år siden. Men den holder ikke mål, ifølge Paul Withers ved måne— og planetlaboratoriet ved Universitetet i Arizona. Et slikt treff ville ha ført til en blendende og ukeslang meteorstorm på Jorden. Verken europeiske-, kinesiske-, arabiske-, japanske- eller koreanske- dokumenter inneholder fortellinger om slike observasjoner, sier Withers.

De dramatiske passasjene som startet spekulasjonene rundt krateret står skrevet i krønikene til Gervase av Canterbury. En time etter solnedgang 18. juni 1178 ble synet av Månen delt i to, og i kløften så man gnister og flammer, skriver han.

I 1976 foreslo en geolog at hendelsen kunne knyttes til Giordano Bruno-krateret. Et slikt treff ville truet sivilisasjonen på Jorden, sier Withers. 10 millioner tonn med rester ville blitt sendt mot Jorden og skapt et meteorfyrverkeri uten sidestykke i historien. 50.000 meteorer i timen over en uke ville vært synlige fra Jorden. Det eksisterer imidlertid ikke rapporter om et slikt fenomen på den tiden.

Gervase av Canterbury så antakeligvis en meteor som lå foran Månen og beveget seg rett mot Jorden. Bare en observatør som befant seg innefor et område på et par kilometer i utstrekning ville se fenomenet, skriver UniSci.(Origo)