— Vi er i rute, og vi er kommet så langt at det ikke bare er akseptabelt, etter mitt syn er det bemerkelsesverdig, sa Franks på en pressekonferanse ved sentralkommandoen i Qatar søndag.

Franks sa at deler av invasjonsstyrkene nå står 95 kilometer fra Bagdad, og han tilbakeviste at styrkene nå tar "en operativ pause". Han tilbakeviste også at han skal ha bedt om større styrker i forkant av krigen, enn han har fått.

På spørsmål om krigen kan komme til å vare helt til sommeren, svarte Franks: "Hvem vet?".

Ifølge generalen har de amerikansk-britiske styrkene nå sikret hele Iraks kystlinje.

(NTB)

Tommy Franks.