Enkelte pårørende har ifølge avisen ringt Utenriksdepartementet flere titall ganger, uten å få svar. Sjokkskadde turister sier de ikke har fått den hjelpen de følte de hadde behov for på flypasser og ambassader i Asia, fremholdt avisen.

— Etter hvert som de kommer hjem, forteller de om sine opplevelser og frustrasjoner i mediene. Mange historier forteller om svensker som fikk hjelp av sine, mens norske myndigheter var fraværende, het det videre.

Utenriksministeren avviser at norske myndigheter somlet. - Vi kom raskt i gang med å etablere et apparat her i departementet 2. juledag. Kapasiteten ble trappet opp forløpende, sier Petersen ifølge Aftenposten.

Han har registrert at noen føler at de ikke hadde fått den hjelpen de forventet. Når det har oppstått køer på telefonen, kan det skyldes at departementets folk har tatt seg tid til å snakke i mer enn en kort stund med fortvilte pårørende, fremholder utenriksministeren.

<b>KRITISERT:</b> Jan Petersen.<br/> FOTO: SCANPIX