— Militære midler kan bidra til holde terrorismen nede en stund, men vil verken fjerne årsakene til eller selve terroren, sa Yunus i går.

Han avviser fullstendig at kampen mot terror er mulig å vinne med militære midler, all den tid terrorens årsak er at folk føler seg urettferdig behandlet.

Han medgav at det høres besynderlig ut at Nobelkomiteen har gitt fredsprisen til en bank og en bankmann som «sår frø av kapitalisme». Samtidig er han meget glad for og fornøyd med at komiteen gjennom prisen anerkjenner at det er en forutsetning for langvarig fred at den økonomiske utviklingen er positiv.

Yunus mener systemet med mikrokreditt kan overføres til de fleste fattige land. Han pekte på at Grameen Bank i sin tid ble etablert fordi de tradisjonelle bankene ikke åpnet sine dører for de fattige. Slik er det fortsatt, med den konsekvens at banksystemet er lukket for to-tredeler av verdens befolkning.

Yunus gjentok i går at det er kvinner som forvalter mikrokreditten på den mest effektive måten, på en slik måte at det kommer både barn og den øvrige familie til gode. 97 prosent av bankens kunder er kvinner.

Yunus er overlykkelig for å ha fått prisen, ikke minst fordi han tidligere kunne skrike, uten at noen hørte på ham.

— Nå kan jeg hviske, og hele verden lytter. Det er ikke til å fatte, sa Yunus.

Muhammed Yunus og Grameen Bank mottar fredsprisen under en høytidelighet i Oslo Rådhus i dag. De neste dagene vil Yunus ha et tett program, som inkluderer møter med både kongehus, regjering og storting.