• Vi kan ikke utelukke muligheten for at Nord-Korea gjennomfører en atomprøvesprengning, advarer Japans statsminister Shinzo Abe.

Dersom atomprøvesprengningen finner sted, vil FN måtte diskutere kapittel 7 i FN-charteret, mener Abe. Dette kan bety bruk av militær makt mot Nord-Korea.

Abe er på besøk i Kina og sier han og kinesiske ledere er enige om at det er uakseptabelt dersom Nord-Korea velger å gjennomføre den varslede prøvesprengningen.

– Og dette er et sterkt budskap, sier Abe.

CLARO CORTES IV