— Denne nyhetsrapporten om tilbaketrekking av styrker innen en gitt tidsramme, er fullstendig feilaktig, sier oberstløytnant Barry Johnson i Bagdad.

Ifølge britiske medier skal soldatene trekkes ut fordi de to regjeringene nå erkjenner at tilstedeværelsen av utenlandske soldater er blitt en viktig hindring for å sikre fred i Irak.

Både Sunday Telegraph og Sunday Mirror skriver at tilbaketrekkingen vil skje innen tolv måneder. Begge avisene viser til høytstående, ikke navngitte, kilder i forsvarsdepartementet.

Den amerikanske oberstløytnanten holder imidlertid fast på at en tilbaketrekking skal skje når irakiske styrker er i stand til å ta ansvar for sikkerheten, og at prosessen ikke er knyttet til en tidsramme.

230.000 irakere har allerede fått opplæring av amerikanske og britiske styrker, men er foreløpig ikke i stand til å sikre ro og orden sitt hjemland.

Det er nå om lag 135.000 amerikanske og 8.500 britiske soldater i Irak. Det er til sammen 160.000 utenlandske soldater i den USA-ledede koalisjonen. Italia, som har den fjerde største kontingenten, har sagt at de vil trekke seg ut i løpet av året.