Bondevik mener at presset mot Saddam Hussein vil avta og faren for krig faktisk vil øke, dersom man allerede nå kategorisk avviser enhver form for militæraksjon, med eller uten FNs støtte.

— Jeg er blitt gjort kjent med Bondeviks resonnement, og jeg finner det ulogisk. Vi som er imot krig, står på en sterk moralsk plattform når vi nekter å la oss dra inn i denne logikken, sier Stålsett.

Han insisterte på at det må finnes en annen løsning enn krig, selv om han som biskop ikke kan peke på hva det skal være.

— Men vi må få frem alternativer. Jeg ser med glede at Bondevik har omformulert seg flere ganger i det siste, men kan ikke godta at et nei til krig faktisk skal øke krigsfaren, sier Stålsett.

Oslo-biskopen påpeker usikkerheten som vil råde i et Irak etter Saddam, og frykter at krigen åpner for et langvarig, amerikansk troppenærvær i landet.