Begrunnelsen er at ISAF-styrken er et NATO-ledet oppdrag med FN-mandat. Engasjementet i Enduring Freedom avsluttes når mandatet utløper.

– Vi skal delta i militære operasjoner utenlands med FN-mandat. De offiserene som er sendt fra Norge til Irak skal trekkes tilbake, i tråd med det partiene sa før valget, sa Ap-leder Jens Stoltenberg på pressekonferansen på Soria Moria torsdag.