I går hadde EUs rådgivende safeguardkomité sin første drøfting av kravet fra Storbritannia og Irland om at landenes lakseeksportører må vernes mot skjerpet konkurranse fra Norge og andre ikke-EU-land.

Men kommisjonen la, noe uventet, ikke frem noe forslag til vedtak. Den nøyde seg med å lufte innføring av midlertidige tiltak og en grundigere undersøkelse av situasjonen i laksemarkedet.

BT får opplyst at mange land, muligens et flertall, var skeptiske til midlertidige tiltak. Derimot kan det være flertall for å starte undersøkelser som kan gi restriksjoner i form av kvoter og tollsatser senere. De eventuelle tiltakene blir neppe iverksatt før tidligst 5. mars, en måned etter at anmodningen om beskyttelse kom fra Irland og Storbritannia.

De norske lakseeksportørene er denne gangen ikke anklaget for dumping. Men frislippet av laksekonsesjoner og oppheving av forkvotebegrensningene for noen måneder siden har ødelagt balansen i laksemarkedet, slik at særlig skotske oppdrettere har havnet i store vansker. Så store vansker, ifølge britiske og irske myndigheter, at EU har grunnlag for å innføre midlertidige beskyttelsestiltak etter WTO-regelverket.