Da er det opp til de ulike afghanske gruppene som forhandler i Bonn å godkjenne teksten FN har lagt fram.

Det legges nå opp til en liten overgangsregjering, med bare 20-30 medlemmer, noe partene ser mye lysere på å kunne enes om.

Ifølge den opprinnelige planen skulle overgangsregjeringen ha nesten ti ganger så mange medlemmer.

Overgangsregjeringen skal styre Afghanistan i seks måneder ifølge avtaleskissen til FN.

(NTB)