Murmansk: En norskrussisk avtale om grenseboerbevis vil bli undertegnet i Oslo i november, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov kommer selv til Norge for å undertegne avtalen.

— Viser vei

— Med denne grenseboeravtalen og grenselinjeavtalen for Barentshavet som undertegnes i dag, så viser Norge og Russland vei. Der andre peker på konkurranse og kamp om ressurser i nordområdene, er vi i stand til å inngå slike avtaler, sier Støre til NTB.

På tvers av Schengen-grensen vil innbyggerne i en sone på 30 kilometer på norsk og russisk side som et resultat av avtalen kunne få utstedt et grenseboerbevis som gjør det mulig å krysse grensen uten visum. På russisk side vil dette omfatte Nikel, Petsjenga og Zapoljarny. På norsk side blir Kirkenes og nærområdene omfattet.

20 km grensesone

Hensikten med grenseboerbeviset er blant annet å sikre fri utveksling av arbeidskraft mellom Norge og Russland. Alle som skal oppholde seg innenfor en 20 kilometer lang grensesone på russisk side, trenger i dag en spesialtillatelse for dette. En tillatelse blir i fremtiden overflødig for dem som har grenseboerbevis.