Dermed kan utstasjoneringen av soldater i den flernasjonale sikkerhetsstyrken ISAF fortsette.

Avtalen ble foreløpig undertegnet av sjefen for ISAF, den britiske generalen John McColl, og en representant for den afghanske overgangsregjeringen. Det gjenstår å få avtalen godkjent av landene som skal bidra med soldater til sikkerhetsstyrken, før den blir formelt undertegnet.

Det har tatt flere dager å forhandle fram avtalen, blant annet på grunn av uenighet om størrelsen på sikkerhetsstyrken. Styrken ventes å ville bestå av 3.000 soldater. Den er autorisert av FNs sikkerhetsråd til å bruke makt om nødvendig i selvforsvar.

(NTB)