Den første legen reiser allerede tirsdag. Avtalen koster Forsvaret to millioner kroner ekstra, og ti-tolv leger skal utgjøre turnuslaget.

– Grunnen til at det ble et gjennombrudd nå, er at forsvarsministeren tok et personlig initiativ overfor helseministeren og Legeforeningen for å få kirurger på plass i Maimana, sier brigader Steinar Amundsen.

Han har vært med på helgens forhandlinger, som begynte lørdag klokka 13 og pågikk til søndag kveld med noen timers sovepause.

– Betryggende

– Det er svært betryggende at vi nå har en avtale som sikrer at soldatene våre får topp kirurgisk kompetanse, og jeg er svært takknemlig for Helse— og omsorgsdepartementets, Legeforeningens og de enkelte kirurgenes innsats for, og villighet til, å få dette på plass, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i en pressemelding.

Partene har forhandlet effektivt den siste uka, ifølge brigader Amundsen.

– Vi har fått på plass en ganske komplisert rammeavtale på kort tid. Det har vært utfordrende og komplekse, men ikke harde forhandlinger, sier han.

President Torunn Janbu i Den norske legeforening sier at foreningen kun har vært involvert i forhandlingene den siste uka.

Individuelle avtaler

– Vi har fått utarbeidet en ganske komplisert rammeavtale med en rekke elementer. Men de individuelle arbeidsavtalene vil bli inngått mellom den enkelte lege og Forsvaret, sier Janbu.

Hun kan ikke si noe om de individuelle betingelsene i disse avtalene, siden de vil variere noe fra lege til lege.

Legeforeningen har hatt tett kontakt med de aktuelle legene underveis. Det dreier seg om topp kompetente traumekirurger som er vant til å lede arbeid med skadde mennesker.

Ønsker mer langsiktig avtale

I de to millioner kronene som avtalen koster, inngår både lønn, administrasjonskostnader, overføring av kompetanse og kollektivt ansvar for en kontinuerlig dekning. Dersom en lege blir skadd eller syk, forplikter legene seg til å stille opp og fylle hullet i dekningen.

– Dette sikrer det best tenkelige personell til det behov som Forsvaret har, sier Amundsen.

I perioden fram til 1. april skal partene forhandle frem en mer langsiktig rammeavtale som sikrer legedekningen for Forsvarets operasjoner i utlandet i framtida.

– Det blir ikke en fortsettelse av denne avtalen. Dette er en veldig spesifikk avtale, påpeker Janbu.

Johannessen, Sara