Samtidig lovte han de to regionene full støtte fra Russlands væpnede styrker.

Avtalen formaliserer det militære, diplomatiske og økonomiske samarbeidet mellom Russland og de to omstridte regionene som Russland ga diplomatisk anerkjennelse etter den korte krigen med Georgia i august.

Medvedev undertegnet avtalene sammen med Sør-Ossetias president Eduard Kokoitij og Abkhasias president Sergej Bagapsj.

I en tale under seremonien sa Medvedev at Russland har forpliktet seg til å forsvare de to regionene mot georgisk aggresjon, og at avtalen vil forhindre nye militære eventyr fra georgisk side.

I henhold til avtalen skal russiske styrker patruljere de to regionenes grenser mot Georgia sammen med regionenes egne soldater.