Ifølge det meget velrennomerte amerikanske nyhetsmagasinet er Irans atomvåpenprogram og Irans evne til å anrike uran meget avansert. "Ekstremt avansert" er betegnelsen kilder i FN-systemet bruker overfor Time.

Det handler om Natanz-anlegget for anriking av uran noen mil nord for millionbyen Esfahan i det sentrale Iran. Esfahan ligger i et fjellområde om lag 400 kilometer nord for Den persiske golfen. Ifølge GlobalSecurity.org dekker komplekset 100.000 m2, inkludert to svære haller (hver på 25.000 m2) som er bygget åtte meter ned i fjellet og i tillegg beskyttet av to tykke betongvegger.

Atomanlegget i Natanz og et annet i Arak ble kjent i fjor sommer. Iran innrømmer at de har et atomprogram, men hevder at det utelukkende utvikles med tanke på kraftproduksjon.

Det var anlegget i Natanz lederen for Det internasjonale atomenergibyrået, Mohamed ElBaradei, besøkte forrige måned. USA mistenker Iran for å utvikle kjernevåpen i Natanz og regimet i Theheran har nektet å godta uanmeldte inspeksjoner av anlegget.

Ifølge Time Magazines kilder fant Mohamed ElBaradei Natanz-anlegget langt mer avansert enn han hadde forestilt seg. Hundrevis av sentrifuger skal stå klar til å produsere anriket uran. Blir dette gjort, er det et klart brudd på ikkespredningsavtalen for atomvåpen som Iran har skrevet under.

Det amerikanske nyhetsmagasinet hevder at IAEA-inspektørene kunne fastslå at Iran hadde foretatt tester som bryter med avtalen. Ingen fra Det internasjonale atomenergibyrået har kommentert Times avsløringer.

USA har i lengre tid anklaget Iran for å forsøke å produsere atomvåpen. Artikkelen i Time Magazine vil neppe svekke de amerikanske påstandene. — Vi har sagt hele tiden at det er alvorlige problemer forbundet med Iran og deres såkalte fredelige atomprogram, var president George W. Bushs sikkerhetsrådegiver Condoleezza Rice kommentar til ABC's "This Week.".

— Dette viser hvordan en stat som har et mål om å utvikle atomvåpen kan holde prosessen hemmelig for inspektører, sa USAs utenriksminister Colin Powell til CNNs "Late Edition".

I sin "Tale til nasjonen" i fjor, lanserte president George W. Bush begrepet "Ondskapens akse" om landene Irak, Iran og Nord-Korea. Krig mot Irak er nær forestående, Nord-Korea regnes av mange som en større trussel mot både USA og verdensfreden enn Irak. Hvordan vil USA opptre overfor Iran hvis landet klarer å utvikle atomvåpen?

USA og IAEA tror Natanz er Irans viktigste anlegg for utvikling av atomvåpen. FOTO: <a href="http://www.digitalglobe.com" target=_blank>DigitalGlobe</a>