Søndag kveld la Wikileaks ut nærmere 92.000 hemmelige dokumenter om krigen i Afghanistan i perioden 2004-2010. Dokumentene tar blant annet for seg væpnede trefninger, ulykker, episoder med «friendly fire» der NATO-tropper og deres afghanske allierte skyter på hverandre og demonstrasjoner.

Rapportene omhandler også sivile tap, skriver Aftenposten.no. En del av episodene er offentlig kjent fra tidligere, men i andre tilfeller er det snakk om direkte feilaktig rapportering av hendelser der sivile har mistet livet. Alvorlige hendelser som ikke tidligere har vært kjent kommer også frem.

Hjelp oss: I kartet over artikkelen har vi lagt inn de hendelsene vi har funnet så langt som involverer Norge. Du kan selv gå inn på Wikileaks og lese rapportene. Har du funnet andre norske dokumenter som handler om den norske innsatsen, eller andre interessante dokumenter, vil vi gjerne ha tips fra deg. Kartet oppdateres kontinuerlig.

Kontakt oss på 02211 eller send e-post til 2211@bt.no.

Den afghanske regjeringen sjokkert

I en uttalelse mandag sier en talsmann at den afghanske regjeringen er sjokkert over opplysningene som har kommet frem i dokumentene, skriver CNN.

Særlig sjokkert var talsmann Siamak Herawi over det som kom frem rundt Pakistans, og da særlig den pakistanske etterretningstjenesten ISIs rolle i konflikten.

— Det må settes i gang seriøse tiltak mot ISI, som har direkte forbindelse med terroristene, sa Herawi.

Feil om flyangrep

Britiske Guardian fikk sammen med New York Times og tyske Der Spiegel tilgang på dokumentene for flere uker siden. De har dermed hatt mulighet til å gå gjennom dokumentene.

Guardian omtaler blant annet en hendelse i september 2009 der NATO bombet to tankbiler som var kapret av Taliban.

I rapporten står det «etter å ha forsikret seg om at ingen sivile var i nærheten ble det gitt tillatelse til luftangrep». Lenger ned står det: «56 opprørere ble bekreftet drept». Det viste seg imidlertid at mellom 30 og 70 sivile ble drept i angrepet.

Busser beskutt

De fleste hendelsene der sivile blir angrepet er ikke blitt undersøkt, skriver The Guardian, og nevner to eksempler der busser ble angrepet:

2. oktober 2008 åpnet franske styrker ild mot en buss som ifølge rapporten kom for nærme konvoien. Åtte barn om bord i bussen ble skadet.

Les rapporten her.

12 desember 2008 ga en amerikansk soldat signal til en buss om at den skulle stoppe. Da bussen ikke stoppet etter varselskudd, ble det skutt mot bussen. Fire passasjerer ble drept og elleve skadet.

Les rapporten her.

Det er ifølge den britiske avisen rapportert om 144 hendelser der sivile blir skadet eller drept av NATO-styrker eller deres allierte.

Nordmenn skjøt motorsyklist

Mange av disse hendelsene handler om soldater som skyter mot ubevæpnede sjåfører eller motorsyklister, av frykt for selvmordsbombere.

I juli 2009 skjøt og drepte norske soldater en motorsyklist nord for Meymaneh i Nord-Afghanistan. Motorsyklisten stoppet ikke til tross for at de norske soldatene ropte at han skulle stoppe på det lokale språket dari, signaliserte med hendene og til slutt skjøt varselskudd.

— Etter en grundig gjennomgang av sakens dokumenter er det min klare oppfatning at de to mistenkte nordmennene ikke har gjort seg skyldige i noen overtredelse av verken strafferettslige eller disiplinærrettslige regler, skrev krigsadvokat Terje Lund i etterkant av hendelsen.

Rapporten, som du kan lese her, står i samsvar med det som kom frem i norske medier i forbindelse med episoden.

Andre punkter de 92.000 dokumentene skildrer er:

  • Hvordan pakistansk etterretning går bak ryggen på sine NATO-allierte.
  • Hvordan Taliban har intensivert bruken av veibomber, noe som har kostet 2000 sivile livet.
  • Hvordan USA i økende grad bruker droner — ubemannede fly, for å drepe Taliban-krigere, styrt fra en base i delstaten Nevada.
  • Hvordan Taliban har skaffet seg bakke til luftmissiler som utgjør en trussel mot NATOS fly og helikoptre.
  • Bruken av hemmelige spesialstyrker, blant annet fra CIA, som jakter Taliban-ledere.