KLAUS JUSTSEN Washington

George W. Bush ga i 2002 etterretningstjenesten NSA ordre om å spionere på hundrevis av amerikanere som kunne ha forbindelse til terror. E-post og fakser ble overvåket uten at, som normalt, en kjennelse fra en domstol var innhentet.

I første omgang er omfattende høringer om avlyttingen rykket et stort skritt nærmere.

Flere av presidentens republikanske partifeller slutter seg nå til demokratenes krav om at Senatets juridiske utvalg og etterretningsutvalget i fellesskap undersøker det hemmelige programmet for å få fastslått om det er snakk om et lovbrudd.

Går i protest

Den republikanske formannen for det juridiske utvalget, Arlen Specter, har allerede bebudet at han vil innkalle til høringer, selv om Det hvite hus fortsatt avviser at noe slikt skulle være nødvendig.

Høringene kan komme til å spille en vesentlig rolle før neste års midtveisvalg, når temaer som krigen i Irak og krigen mot terror etter alt å dømme kommer til å dominere kampanjen.

Det er gitt at Det hvite hus forsøker å hindre høringer eller i det minste begrense omfanget. Det blir stadig vanskeligere i lys av nye avsløringer og påstander om at avlyttingen er et klart misbruk av presidentens fullmakter.

Onsdag kunne Washington Post opplyse at en av de 10 dommerne ved den spesialdomstolen som skal gi etterretningstjenesten tillatelse til å avlytte amerikanske statsborgere, har gått av.

Dommer James Robertson har ikke kommentert sin avgang. Kolleger opplyser imidlertid at han er dypt bekymret over utviklingen og går av i protest mot presidentens ordre til NSA.

«Beskyttes med alle midler»

Det dramatiske utspillet kommer samtidig med at Dick Cheney for første gang har blandet seg inn i saken. For visepresidenten er presidentens handlemåte et ledd i bestrebelsene på å utvide hans fullmakter. Cheney hevdet samtidig at George W. Bush har fulgt loven.

Ifølge visepresidenten gir grunnloven en slik fullmakt. Dessuten ga Kongressen presidenten utvidede fullmakter etter terrorangrepene i september 2001.

På den bakgrunn knytter Dick Cheney bestrebelsene med å gi presidenten flere fullmakter sammen med nasjonens sikkerhet.

— Det er ikke noen tilfeldighet at vi ikke er blitt rammet på fire år, lød visepresidentens påstand.

Dermed antydes den linjen som Det hvite hus vil følge under høringer i Kongressen. President Bush har allerede fastslått at han overholder loven fordi han avla ed på at han ville gjøre det, og at han bare oppfyller sin plikt til med alle midler å beskytte amerikanerne så godt som mulig.

«Åpenlyst ulovlig»

Det hevdes samtidig at medlemmer av Kongressen er blitt informert om hva etterretningstjenesten foretok seg. Det er imidlertid bare snakk om 14 medlemmer av Senatet og Representantenes hus, og de har kun fått muntlige rapporter med krav om total hemmeligholdelse.

Flere av de 14 forklarer nå at de ikke hadde noen anelse om hvor omfattende program det var snakk om.

Det hvite hus har også understreket at man kun avlyttet samtaler der den ene parten var utenfor USA, og ikke interne samtaler i landet. Denne påstanden gjennomhulles av nye rapporter i New York Times, som siterer flere tilfeller av rene interne avlyttinger.

Blant jurister er det en overveiende oppfatning at president Bush har overskredet sin kompetanse. Ved University of Chicago fastslår professor Geoffrey Stone at noen juridiske problemer er vanskelige.

— Det gjelder ikke for dette. Presidentens ordre til NSA om spionering på amerikanere er åpenlyst ulovlig, fastslår han i New York Times.

Professor David Cole på Georgetown University kaller debatten latterlig.

— Jeg mener at Kongressen fastla om presidenten kunne gjøre det i krigstid, og den sa ja, men kun for 15 dager i unntakstilfeller. Presidenten har nå gjort det i fire år.