Når nå soldatene i Telemark Bataljon drar hjem, og soldatene i Norbataljon VI overtar, er det samtidig en historisk hendelse for det norske forsvaret.

Norbataljon VI er nemlig den første operative styrken i forsvarets nye innsatsstyrke FIST-H, som er en ny hæravdeling øremerket for internasjonale fredsoppdrag.

Trent for fred

Med flere avdelinger klare for utenlandstjeneste skal Norge bidra i NATO-operasjoner rundt omkring i verden med soldater som er trent spesielt for fredsbevarende oppgaver.

— Treningen vår har fokusert på både holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Jeg føler meg veldig trygg på at Norbataljons mannskaper og befal har den riktige holdningen i forhold til sin rolle i samfunnet her i Kosovo. Men selv om vi har lagt et godt grunnlag, vil det alltid være mer å lære. Om historien, folket og samfunnet, forteller bataljonssjef og oberstløytnant Iver Tokstad.

Kosovo tryggere

De norske soldatene skal garantere sikkerheten for befolkningen i kommunene Kosovo Polje, Obilic og Glogovac i sentrum av den serbiske provinsen Kosovo. Den norske bataljonen er stasjonert rett utenfor hovedstaden Pristina, og er den sjette norske bataljonen som opererer i Kosovo.

— Kosovo er blitt et tryggere sted å være, noe som gjør oppdraget vårt både enklere og mindre risikofylt, sier Tokstad, som ble ønsket velkommen til Kosovo av den internasjonale styrkens sjef, den engelske brigaderen Simon Mayall. (NTB)