I forrige uke ble 13.000 høns avlivet etter å ha blitt smittet av IB. IB er en svært smittsom dyresykdom, men den smitter ikke til mennesker.

Da sykdommen ble påvist i tre besetninger i Aust-Agder forrige uke, var det første gang IB ble påvist i kommersielt fjærfehold her i landet.