Aviskongressen, The World Association of Newspapers and World Editors Forum, vedtok en resolusjon som fastslår at FNs menneskerettighetsråds «riktige rolle er å forsvare ytringsfriheten, ikke å støtte sensuren av meninger på oppfordring fra enevelder».

FNs generalforsamling opprettet FNs menneskerettighetsråd, basert i Geneve, i mars 2006 til å erstatte FNs menneskerettighetskommisjon, som av og til ble kritisert for å ta for mye hensyn til medlemsland som ikke selv beskyttet grunnleggende rettigheter for innbyggerne.