Det er økt politinærvær på Den himmelske freds plass, eller Tiananmen, der delegatene i de to forsamlingene møtes i Folkets store hall for å vedta lovene som kommunistpartiets ledelse har utarbeidet.

Aller viktigst på programmet for nasjonalforsamlingen er trolig det formelle vedtaket av en ny lov om sosial sikkerhet. Loven skal gi alle Kinas innbyggere, også de fattigste og ubemidlede, grunnleggende adgang til legebehandling og medisiner, forsikring mot arbeidsskader og rett til arbeidsledighetstrygd.

Frykter uro

Dette er rettigheter som ble fratatt Kinas 1,3 milliarder innbyggere i liberaliseringsbølgen og privatiseringen som utviklet seg på 1980— og 1990-tallet, noe som har utløst betydelig misnøye i befolkningen de seneste årene.

Sammen med den økonomiske krisen som har veltet inn over Kina, har dette også skapt bekymring i landets ledelse som mer enn noe annet frykter sosial uro og ustabilitet.

Den voksende uroen ble tirsdag illustrert av tall som ble offentliggjort av Kinas høyesterett. Antall rettssaker som følge av fabrikknedleggelser og at folk mister jobbene sine, er den kategorien som øker mest i Kina. Økningen i 2008 var på 95 prosent, opplyste Shen Deyong, visepresident i Kinas øverste domstol.

Kinas ledelse frykter også demonstrasjoner knyttet til 50-årsdagen for den mislykkede tibetanske oppstanden mot kinesisk styre 10. mars 1959.

Instruert

De politiske forsamlingene som møtes denne og neste uke, fikk tirsdag klare instrukser om hva som er forventet av dem og hva de mener.

– Delegatenes mening er at de 4 billio-nene skal brukes effektivt og til fordel for folket, sa den rådgivende forsamlingens talsmann Zhao Qizheng til journalister før forsamlingens første møte.

De 4 billionene yuanene, eller 4.000 milliarder yuan eller kroner, er størrelsen på en økonomisk hjelpepakke som regjeringen alt har vedtatt å iverksette for å motvirke krisen.

– Pakken skal stimulere innenlands forbruk og selvsagt gi folket penger mellom hendene. Pengene skal også skape arbeidsplasser og redusere velferdsgapet mellom by og land, sa talsmann Zhao.

Folkets Dagblad

Også kommunistpartiets hovedorgan Folkets Dagblad fastslo på lederplass tirsdag hva den rådgivende forsamling har å gjøre.

– Forsamlingen må se opprettholdelsen av en jevn og relativt rask utvikling av den nasjonale økonomien som den primære oppgaven, het det i lederartikkelen.

Avisen publiserte også det den kalte «offentlighetens seks forventninger» til de to forsamlingene, og nevner raskt levestandard, bekjempelse av finanskrisen, regjeringsreform, kamp mot korrupsjon, landbruksspørsmål og de to forsamling-ens arbeidsstil. Tilfeldigvis er dette akkurat de seks punktene som er satt opp som forsamlingenes hovedsaker.

Rådgivende og lovgivende

Den såkalte politisk rådgivende forsamlingen begynte allerede tirsdag sin ni dager lange sesjon. Også denne forsamlingen ledes stramt av Kinas kommunistparti, selv om den i teorien eksisterer for å gi landets ikkekommunister en stemme til å påvirke politikken.

Den nasjonale folkekongressen, der alle Kinas 2000-3000 folkevalgte er til stede, begynner sin årlige sesjon torsdag. I grunnloven er forsamlingen Kinas øverste statsorgan, selv om den i praksis fungerer som rent sandpåstrøingsorgan i de aller fleste saker.

Det har imidlertid vært en liten, men synlig opposisjon i form av neistemmer på enkelte spørsmål de siste årene. Det er uvisst om dette vi være tilfelle i år.

FOLKETS STORE SAL: Her vedtas fremtiden til 1,3 milliarder kinesere.
JASON LEE
DEN HIMMELSKE FREDS PLASS: Soldater paraderer på den sentrale plassen i Beijing.
JASON LEE
LEDERNE: Statsminister Wen Jiabao (til v.) og president Hu Jintao på plass i Folkets store sal.
JASON LEE