— Vi har stoppet utbetalingene i fem saker som gjelder uførepensjon, mens det er sendt varsel om stopp i en annen uførepensjonssak. I tillegg er det gitt avslag i en rehabiliteringssak før det kommer til utbetaling, sier seksjonssjef Magne Fladby i Rikstrygdeverket til avisen.

Ifølge Fladby er flere av sakene så alvorlige at de kan bli meldt til politiet. I tre av sakene har trygdeetaten utbetalt til sammen over 1 million kroner. Trygdejukset ble avslørt på bakgrunn av tips etter at trygdeetaten opprettet et eget servicekontor i Alfaz del Pi i september i fjor.