Regjeringen tapte voteringen da en uavhengig senator sluttet seg til opposisjonen fordi han ikke fikk støtte for et forslag om penger til å reparere elvesystemet Murray-Darling.

Den sosialdemokratiske regjeringen til Kevin Rudd trengte støtten fra De grønne og de to uavhengige senatorene for å få pakken gjennom.

– Regjeringen sier nei til mitt forslag, så da må jeg si nei til denne stimuleringspakken, sa Nick Xenophon.

Dermed blir forslaget som blant annet innebærer kontantutbetalinger til millioner av arbeidere og deres familier, utsatt.