Australia og New Zealands felles næringsmiddeltilsyn oppfordret også butikker i de to landene til å fjerne produkter av storfekjøtt fra hyllene sine frivillig.

Forbudet kommer etter bekreftelser på at kugalskap har spredd seg fra Storbritannia til andre land.NTB