Statsminister John Howard sa i sin nyttårstale at Australia har greid å bestå som et enhetlig og stabilt samfunn, til tross for enorme utfordringer. Forståelse og toleranse må bli dette samfunnets bærende prinsipper også i årene fremover, understreket han.— Uansett hvilken målestokk man bruker, har Australia oppnådd enorme resultater de siste 100 årene. Vi har opplevd enorm innvandring og indre forflytning, modernisering og globalisering, og likevel er vi et samfunn preget av sterkt indre samhold, sa Howard.Staten Australia ble formelt opprettet i år 1900, da seks tidligere britiske kolonier gikk sammen og opprettet sin egen nasjon.Sydney