Det var midt på mørke natta, liten til stiv kuling og 4-5 meter høge bølgjer, då forsyningsskipet «Skandi Møgster» fanga opp mayday-signal frå to slepebåtar på radioen.

Austevollbåten, som låg femti nautiske mil aust for Alexandria og venta på last frå ei plattform, gjekk straks ut til havaristen, og var framme ein dryg halvtime seinare. Då var mannskapet på fem alt gått om bord i livbåten.

— Redningsaksjonen skjedde heilt utan dramatikk, seier skipper Arne Sørstrønen til BT.

Feil veg i fire dagar

Med fem nye passasjerar frå Malta, Romania og Storbritannia om bord, samt to båtar på slep, gjorde «Skandi Møgster» vendereis til Alexandria. Slepet skal etter planen vere framme sundag morgon.

Slepebåtane er maltaregistrerte, og var på veg frå Haifa til Malta med kjøt, då havariet skjedde. På turen oppstod tekniske problem, og båtane la turen innom Alexandria. Då dei gjekk vidare, haldt motortrøbbelet fram, og båtane dreiv austover i staden for mot vest.

Slepebåtane skal ha drive for vér og vind i fire dagar, og begynt å ta inn vatn, då motoren stoppa. Raskt kom mannskapet seg ned i livbåten.

Ni vestlendingar om bord

Kjøtfrakta til Malta var kritikkverdig, meiner skipper Sørstrønen:

— I mine auge var den ikkje forsvarleg. Båtane var ikkje rigga for å krysse Middelhavet i slikt vér og på denne tida av året, seier han til BT.

— Har du opplevd liknande før?

— Ja, to gonger. Det er berre nokre månader sidan sist. Då måtte vi ta eit gresk fraktefarty på slep.

«Skandi Møgster» er eigd av Austevoll-rederiet DOF, og fraktar forsyningar til plattformar på egyptisk sokkel. Båten har eit mannskap på ni vestlendingar og to egyptarar.

TIL UNNSETNING: Forsyningsskipet «Skandi Møgster» fekk redda fem mann om bord frå ein flåte i Middelhavet natt til laurdag. Redningsaksjonen skjedde utan dramatikk.