— Hvis hundetettheten i Norge hadde blitt større, ville vi ventet at flere hadde skaffet seg små hunder. Men det ser vi ingen tendenser til, sier Morten Bakken, professor ved Norges Landbrukshøgskole.

— Norge er et land preget av store tjenestehunder og jakthundraser. På kontinentet er det flere hunder per husstand, men de er altså mye mindre.

Mens 17-20 prosent av norske husstander har hund, er det i Australia dobbelt så mange som har anskaffet en firbent venn.

— Noen velger hund ut fra utseende. Men de fleste gjør et gjennomtenkt valg av rase, sier Bakken. - Ut fra rase kan du vite en del om hundens gemytt og personlighet. Men det er store variasjoner mellom individene også innenfor en hunderase. Det er viktig å kjenne til hundens mor og far. Som hundeeier kan du påvirke hvordan hundens genetiske disposisjoner kommer til uttrykk, gjennom hva du legger vekt på i oppdragelsen.