De innsatte brukte møbler for å sperre adgangen til sin fløy i fengselet og satte fyr på madrasser. På grunn av dørene som ikke lot seg åpne, kunne ikke brannmannskapene komme til for å slukke.

Åtte ungdommer i alderen 14 til 18 år omkom, mens to ble kritisk skadd.

Pårørende sa at opprøret var en protest mot elendige soningsforhold og overfylte fengsler.

Chiles president Michelle Bachelet uttrykte dyp sorg over hendelsen og lovte å sette fart i moderniseringen av de chilenske fengslene og trappe opp arbeidet med å reintegrere unge kriminelle i samfunnet.