LISBET JÆRE — Det tøffeste og mest kontroversielle spørsmålet, gjelder atomsikkerhet. Målet er å få inn en målsetting i ministererklæringen om at farlige atomkraftverk skal stenges. Vi er tross alt i Kiev, ikke langt fra Tsjernobyl. Å reise herfra før vi har fått inn forpliktelser rundt atomsikkerhet er uansvarlig, sa Børge Brende på en pressekonferanse i går..

En slik formulering møter stor motstand fra land som USA og Russland som ikke ønsker nedskrevne forpliktelser i forbindelse med atomkraftverk og avfall.

Ministerkonferansen er den femte i rekken «Miljø for Europa - prosessen», og holdes i regi av United Nations Commisions for Europe (ENECE). De siste tre dagene har ministere fra 55 land vært samlet for første gang etter FNs konferanse for bærekraftig utvikling i Johannesburg. Det er også første gang Russland, og 11 andre stater i Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia, er med i «Miljø for Europa» - prosessen som startet i 1991. Deltakelsen fra disse landene, hvor flere av dem er avhengige av energi fra atomkraftverk, gjør at det er ekstra vanskelig å komme frem til enighet om en formulering i ministererklæringen.

I forbindelse med konferansen har det europeiske miljøbyrå (EEA) utgitt en grundig rapport som omhandler det siste tiårets utvikling av miljøtilstanden i Europa. Den konkluderer med at miljøtilstanden i Europa på mange måter er blitt bedre, blant annet er utslipp av ozon sterkt redusert. Men mye av fremgangen skyldes økonomiske nedgangstider. Den står i fare for å bli ødelagt av den økonomiske veksten fordi regjeringene ikke klarer å se sammenhengen mellom viktigheten av det å ta vare på miljøet og økonomisk utvikling.

Klaus Töpfer, leder for FNs miljøprogram (UNEP), mener iverksettingen av løftene fra Johannesburg vil gå lettere nå søm Børge Brende er leder i FNs komité for bærekraftig utvikling.

— I Johannesburg ble Norge verdenskjent blant annet fordi de greide å hindre at WTO-lover overgikk regelverk for internasjonale miljøavtaler. Det at FNs kommisjon for bærekraftig utvikling har fått en så dyktig leder som Børge Brende, vil gi fremdrift i iverksettingen.

Brende har spørsmål rundt vann og vannsikkerhet øverst på dagsordenen. Men han har ikke problem med å forstå at atomsikkerhet vekker så stor oppmerksomhet på grunn av nærheten til Tsjernobyl. Eksplosjonen 26.april resulterte i 100 ganger mer radioaktiv stråling enn bombene sluppet over Nagasaki og Hiroshima til sammen.