Avtalen er inngått mellom Nord-Korea og de fem andre landene som deltar i de såkalte sekslandssamtalene.

Kinas viseutenriksminister Wu Dawei sier at som en del av avtalen skal USA lede arbeidet med å overvåke avviklingen av Yongbyon-anlegget. USA vil også stå for finansieringen av det innledende arbeidet.

– Dagens uttalelse viser den felles forpliktelsen til de seks landene om å realisere en Korea-halvøy uten kjernefysiske våpen, sier USAs president George W. Bush i en uttalelse.

– I henhold til dagens avtale skal Nord-Korea innen utgangen av 2007 legge fram en fullstendig og korrekt erklæring om sine atomprogram, atomvåpenprogram, kjernefysiske materialer og annen spredningsaktivitet, heter det videre i Bushs uttalelse onsdag.

Ekspertgruppe I løpet av de to neste ukene vil USA sende en ekspertgruppe til Nord-Korea for å forberede stengningen av atomanlegget.

Partene ble enige om avtalen søndag, etter forhandlinger i Beijing forrige uke. Avtalen ble offentliggjort i den kinesiske hovedstaden onsdag, etter at samtlige av deltakerlandenes regjeringer hadde godkjent en felles uttalelse.

Sekslandsforhandlingene med utsendinger fra Nord-Korea, Sør-Korea, USA, Japan, Russland og Kina har pågått i flere år.

Energihjelp I henhold til avtalen skal Nord-Korea motta en million tonn tung fyringsolje eller lignende energitilskudd for å bygge ned atomanlegg.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon hyller ifølge nyhetsbyrået AFP avtalen med Nord-Korea og ber aller partene i forhandlingene om å fortsette arbeidet for atomnedrustning og fred og sikkerhet i regionen.

– Generalsekretæren er oppmuntret av dette viktige steget i de multilaterale, diplomatiske forsøkene på å få til et atomvåpenfritt Korea, heter det i en uttalelse fra generalsekretærens kontor onsdag.

POOL