Det er en klar økning fra tidligere år, heter det i en pressemelding fra IAEA. De siste tolv årene er det blitt rapportert inn totalt 220 tilfeller.

Statistikken fra IAEA viser imidlertid at det kun i ett tilfelle dreier seg om smugling av kjernefysisk materiale som kan brukes til å lage atomvåpen.

I juli 2003 arresterte georgisk politi en mann i byen Sadahlo da han forsøkte å smugle 170 gram anriket uran over grensen, skriver den danske avisen Politiken.

Det meste av det kjernefysiske materialet som blir smuglet er av så lav kvalitet at det ikke kan brukes til å lage fullverdige atomvåpen. Det kan likevel brukes til å lage såkalte skitne bomber, som er konvensjonelle våpen med radioaktivt materiale fra for eksempel medisinske kilder.

IAEA har utarbeidet statistikk over atomsmugling siden 1993, men kvaliteten på statistikken er tvilsom fordi den kun viser det landene frivillig rapporterer inn, mener diplomater.

– Den er ikke omfattende, men er den beste databasen tilgjengelig, sier en talsmann for IAEA til nyhetsbyrået AFP.