Det kan lyde kynisk, men uhellet på atomkraftverket Krümmel i Slesvig Holsten nylig kom som en sendt fra himmelen for tyske sosialdemokrater. Endelig en sak som holdt som valgkamptema.

Tidligere uhell

Få dager etter at reparasjonsarbeidene ble avsluttet etter to år, ble den nukleære kjedereaksjonen på reaktoren avbrutt da en transformator kortsluttet. For to år siden skjedde et lignende uhell ved reaktoren, som drives av energiselskapet Vattenfall. Da oppsto det brann i en annen transformator. Ingen av uhellene førte til radioaktivt utslipp, men skader på vannledninger fordi pumper stoppet og forstyrrelser i trafikken da ca. 1500 av Hamburgs 1750 trafikklys midlertidig ble satt ut av drift.

Ved det siste uhellet utløste bilder av en sotet transformator ved reaktoren en opphisset debatt om kjernekraft, og hundretusener av kunder skiftet selskap.

Tema om atomkraft

Straks etter sa miljøminister Sigmar Gabriel, SPD, at valget til Forbundsdagen 27. september også skulle bli en avstemning om atomkraft. I ukevis har sosialdemokratene diskutert hvordan de best kunne profilere seg før valget. På den ene siden skal de lojalt fortsette samarbeidet med unionen av CDU/CSU i den store regjeringskoalisjonen i Forbundsdagen, på den annen side synker velgeroppslutningen katastrofalt på meningsmålingene. Her er saken som kan endre det.

Kamp om reaktorenes levetid

Den forrige regjeringen, med SPD og De grønne, besluttet at atomkraftverkene i Tyskland skal fases ut og stanse senest i 2021. Unionen av CDU/CSU og det liberale FDP, som sikter på å overta regjeringen etter valget, har i lengre tid presset på for å få avtalen endret så atomkraftverkene får lengre løpetid. Det har SPD, De grønne og Die Linke i Forbundsdagen til nå hindret.

Etter uhellet i Krümmel bekreftet Angela Merkel sin positive holdning til kjerneenergi, både som tysk eksportartikkel og overgangsordning til tilstrekkelig strømmengde kan utvinnes av fornybar energi.

SPD på offensiven

Gabriel bebreidet henne at hun representerte atomlobbyens interesser. I en TV-sending på ARD beskyldte han kansleren og økonomiminister Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU, for å være energiselskapenes forlengede arm. Han bebudet dessuten at oppsynet med atomkraftverkene, som i Tyskland er delstatenes ansvar, må samles sentralt i en myndighet under forbundsstaten. Hvis SPD får noe å si etter valget, vil Gabriel omgående stenge åtte av de eldste og minst sikre reaktorene. Den restmengden strøm som atomkraftverkene ifølge kontrakten med den forrige regjering stadig skal utvinne, overføres til nyere verk. I Tyskland finnes det i alt 17 atomkraftverk.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende