De seks astronautene på «Atlantis» skal bistå Den internasjonale romstasjonen ISS med vedlikeholdsarbeid og skal blant annet installere solcellepanel verdt 2,4 milliarder kroner på ISS.

Romfarten har vært utsatt i nesten to uker på grunn av dårlig vær og tekniske problemer, men lørdag ble «Atlantis» skutt opp fra sin base i Florida uten problemer.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA hadde opprinnelig planlagt oppskyting 27. august, men måtte første gang utsette på grunn av fare for lynnedslag. Så førte en tropisk storm og problemer med sensorer i drivstofftankene til ytterligere utsettelser.

Hadde ikke utskytingen blitt gjennomført lørdag, ville den mest sannsynlig blitt utsatt til slutten av oktober.

NASA planlegger enda en tur for bygningsarbeid på ISS i år. Stasjonen må stå ferdig innen 2010, da den amerikanske flåten av romferger etter planen skal settes på bakken.

Fakta om oppdraget til romfergen «Atlantis»

Levere en 15.888 kg tung kraftmodul til Den internasjonale romstasjonen ISS. Modulen inneholder et rekke solcellepaneler.

Gjennomføre tre romvandringer for å installere solcellepanelene som hver er 73 meter lange. Mannskapet er forberedt på en fjerde romvandring om panelene ikke folder seg ut som de skal.

Inspisere romfergens varmeskjold for å fastslå at det ikke finnes skader av den sorten som forårsaket Columbias endelikt i 2003.

Under hjemreisen vil det bli gjennomført enda en inspeksjon av romfergen. Om nødvendig vil romfergen returnere til romstasjonen, hvor mannskapet vil oppholde seg inntil de kan evakueres.

Kilde: Reuters

GÅR OPP: Romfergen «Atlantis» ble lørdag skutt opp fra Cape Canaveral i Florida og skal til Den internasjonale romstasjonen ISS for å drive vedlikeholdsarbeid.
CHARLES W LUZIER