TROND B. HANSEN, NTB

I aller, aller verste fall kan 2002 NT7 passere mellom jorda og månen for så å kollidere med vår planet 1. februar 2019. Sannsynligvis vi asteroiden «bomme» hårfint på jorda av seg selv, men gjør den ikke det, kan den styres unna.

Fordelen ved en gjenstand så stor som 2002 NT7, er at størrelsen gjør den stabil. -Det blir ikke som med småstein og annet skrot i verdensrommet, som holder en så ustø kurs at det selv få timer før nedslaget er umulig å si hvor de vil treffe, sier professor Mark Bailey, som er sjef for observatoriet i Armagh i Nord-Irland, til BBC.

Fellesprosjekt

Han tilføyer at hvis faren for en kollisjon mellom 2002 NT7 og jorda viser seg å være reell, vil arbeidet for å avverge et slikt sammenstøt bli menneskehetens uten sammenligning viktigste fellesprosjekt. Og han tror at det kan gjøres.

— Den kretser om jorda med en omløpstid på omtrent 2,2 år, så vi ville få flere anledninger til å besøke den. Vi kunne finne ut om den er dannet av stein og is, om den er en klump sammenklistret småstein eller en massiv kule, sier Bailey til den britiske rikskringkastingens nettjeneste (http://news.bbc.co.uk).

Fyrlykt?

— Det ville være fornuftig å plassere en radiosender som «fyrlykt» på asteroiden, slik at vi hele tiden visste nøyaktig hvor den var og hvilken kurs den fulgte, sier Bailey videre.

Siden menneskeheten nå har mange års forvarsel, tror forskerne at det kan være nok med et lite «napp i ermet» på 2002 NT7, for å få den til å endre kurs i tilstrekkelig grad til at jorda unngår en kollisjonskatastrofe. Et solseil som fanger opp det svake, men konstante presset fra sollyset kan være nok, tror professor Mark Bailey.

2060

2002 NT7 kommer ikke til å treffe oss i hodet 1. februar 2019, viser nye ekspertberegninger. Men faren er bare midlertidig over, for det er fortsatt en liten risiko for kollisjon med Jorden i 2060, mener stipendiat Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Astrofysisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Dersom 2002 NT7 skulle treffe Jorden, ville den kunne ødelegge et helt kontinent. Eksplosjonen ville lage et 800 meter dypt og 30 kilometer bredt krater, klimaet på klodene ville bli sterkt påvirket, og i verste fall ville den moderne sivilisasjon gå under.