Asteroiden har en diameter på 30 meter. Hadde den truffet jordkloden, ville krateret blitt et par hundre kvadratmeter stort. Det uvanlige med passeringen er at astronomene på forhånd var kjent med at den var på vei.

— Vi kjente til asteroiden takket være Linear, som er ett av flere prosjekter som søker etter asteroider som kan komme på kollisjonskurs med Jorden en gang i fremtiden. Man søker primært etter objekter som er over en kilometer i diameter og som har potensial for å utrydde menneskeheten og store deler av livet på Jorden, opplyser astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Astrofysisk institutt Universitetet i Oslo.

Det var beregnet at asteroiden klokka 23.08 torsdag kveld norsk tid ville «sneie» med en avstand på 43.000 kilometer eller 3,4 ganger Jordens diameter. På denne avstanden kan steinblokken skimtes med større prismekikkerter fra både Europa, Asia og deler av den sørlige halvkule.