Hun ga ingen begrunnelse for beslutningen.

Dermed må Julian Assange forbli i fengsel i Storbritannia inntil ankesaken er behandlet. Det skal skje innen 48 timer.

Assange er mistenkt for å ha begått seksuelle overgrep i Sverige, og svenske myndigheter ønsker ham utlevert.