Det siste askekartet fra britiske Met Office som ble offentliggjort mandag ettermiddag, viser at askeskyen vil være halvveis mellom Newcastle og Stavanger i morgen tidlig klokken 8.

— Deler av asken som ble sluppet ut, begynner nå å nærme seg Norge, forteller vakthavende flymeterolog Ivar Hjellestad på Vervarslinga på Vestlandet.

Uker med utbrudd

Vinden fører nå skyen med aske fra Island og sørover. De neste dagene vil askeskyen derfor komme innover Sør-Norge.

— De som først får problemet ser ut til å være deler av Rogaland og Vest-Agder, sier meterolog Hjellestad.

Han mener det er for tidlig å si hvor lenge askeproblemene vil vare.

— Det kommer an på hvor lenge utbruddet varer. Eksperter på Island sier at det er uvanlig at denne vulkanen har utbrudd som varer mer enn 1-2 uker, sier han.

Helikoptertrafikken i Nordsjøen kan rammes

— Kan ramme helikoptertrafikken

Mandag formiddag ligger askeskyen fra helgens utbrudd på Island over Skottland. Tirsdag kan den trekke inn i Nordsjøen og bevege seg mot Vestlandet.

— Dersom det skjer, vil det kunne stanse trafikken med helikoptre til og fra installasjonen i Nordsjøen, sier flymeteorolog Ivar Hjellestad ved Værvarslinga for Vestlandet.

Med unntak av Svalbard unngår foreløpig det norske luftrommet nedfall fra vulkanutbruddet på sagaøya, men posisjonen på askeskyen gjør at helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen etter hvert kan bli rammet.

Det er en kombinasjon av vindretning og styrken på utbruddet som avgjør hvor asken havner.

De neste 24 timene ligger det norske fastlandet gunstig til i forhold til vindretningen, men bare mindre endringer kan føre asken rett mot land.

Måtte stoppe flygning

Ved CHC Helikopterservice, som er størsteaktør innen offshoreflygninger i Norge, måtte de mandag avlyse en tur til Barentshavet.

— Vi skulle fly mannskaper fra Hammerfest tilen rigg i Barentshavet. Den turen måtte avlyses, fordi askeskyen går i et beltemellom fastlands-Norge og Svalbard, og videre østover mot Novaja Zemlja, sierfungerende adm. dir. Geir Tynning i CHC Helikopterservice.

Med Statoil som største kunde har selskapet31 offshore-helikoptre og operasjoner langs hele kysten. Ifølge Tynning følgerde nå situasjonen nøye.

— Ut fra vulkanaskekartene og prognosenevi har sett til nå, så vil et felt av skyen komme inn mot Nord-Skottland i løpetav natt til tirsdag - hvis værforholdene blir de samme. Det gjenstår å sehvordan skyen vil bevege seg videre, og om den vil komme inn i norsk sektor,sier Tynning til bt.no.

- Hva er verste scenario for dere?

— Kommer vi en situasjon med aske inn i vårtområde, og asken har stor partikkeltetthet, må vi bare stoppe flygningene våre.For oss og kundene betyr det at vi ikke får byttet ut mannskaper. Men sikkerhetkommer i første linje, poengterer Tynning.

Nye askeprosedyrer

- Vil avlyste flygninger kunne gå ut over produksjonenoffshore?

— Ikke i første omgang. Det kan jeg si,selv om dette ikke er helt mitt felt. Det kan jo for eksempel være tåke i tredager, produksjonen stopper ikke av den grunn. De mannskapene som skulle fløyet hjem,må i så fall stå noen dager ekstra og jobbe videre, sier Tynning.

Han venter nå på varslete, reviderteprosedyrer fra Luftfartstilsynet når det gjelder flygninger i aske.

— Tilsynet har sagtat de i dag skal komme med nye prosedyrer for alle som flyr. Avhengig avasketettheten kan vi, etter visse kriterier, fly også i aske. Men hvordan denye prosedyrene blir, vet jeg ikke, sier Tynning.